İşte yeni üniversiteye giriş sistemi!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye girişte yeni sistemin ayrıntılarını açıkladı.

İşte yeni üniversiteye giriş sistemi!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye girişte yeni sistemin ayrıntılarını açıkladı.

12 Ekim 2017 Perşembe 11:22
İşte yeni üniversiteye giriş sistemi!

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. Bu sınavda adaylar iki ayrı oturuma katılacaklar'' dedi.

YÖK Başkanı Saraç, düzenlediği basın toplantısıyla üniversiteye girişte yeni sistemi açıkladı. Saraç, yeni sınav sisteminin adının "Yükseköğretim Kurumları Sınavı" olduğunu belirterek, sınavda adayların iki ayrı oturuma katılacaklarını kaydetti.

İlk oturum temel yeterlilik testi

İlk oturumda adayların Temel Yeterlilik Testi’ni alacaklarını ifade eden Saraç, “Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerileri yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuma anlama kavrama, dil hakimiyetiyle temel matematiksel ilişkilerden yararlanmasının ölçülmesi amaçlanmaktadır” dedi.

Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların lise müfredatına dair bilgisinin esas alınacağını belirten Saraç, şunları kaydetti:

Birinci oturum zorunlu

''Yükseköğretim Kurumları Sınavı, dil sınavı hariç Haziran ayının bir hafta sonu Cumartesi günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gerçekleşecek. 

Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup birinci oturum, Türkçe ve Temel Matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır. Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecek bu ara adayların temel ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamalarını sağlayacaktır.''

''Türkçe ve Matematik testlerinin temel yeterlilik testi puanına etkisi eşit'' 

Saraç, 40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi’nin Cumartesi sabah oturumunda gerçekleşeceğini belirtirken, ''Bu sınavın sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi puanını belirleyecektir. Bu testlerin ağırlıklarına dair de Türkçe ve Temel Matematik testlerinin Temel Yeterlilik Testi puanının oluşmasına etkisi eşittir. Bu test ön lisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Bu sene geçen seneki lisans ve ön lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir. Adayların bir ön lisans programlarını tercih edilebilmesi için Temel Yeterlilik Testi programının en az 150 olması gerekmektedir. Temel yeterlilik testi puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacak. Temel yeterlilik testi puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaklardır. Temel Yeterlilik Testi puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır'' diye konuştu.

İkinci oturmda 4 test yer alacak 

YÖK Başkanı Saraç, ikinci oturumda ise Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 4 testin yer alacağı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

''Sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacak. İkinci oturum Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleşecektir. Bu oturumda 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1, 40 adet Sosyal Bilimler yani Tarih, Coğrafya-2, Felsefe grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere 4 test yer alacaktır. Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususu dikkate alınarak belirlenecektir. İkinci oturumda tercih edilecek puan türüne göre sözel puanda Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya 1 testinin ağırlığı yüzde 50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı yüzde 50’dir. Sayısal puanda Matematik testinin ağırlığı yüzde 50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı yüzde 50’dir. Eşit ağırlık puanında da Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya 1 testinin ağırlığı yüzde 50 matematik testinin ağırlığı yine yüzde 50’dir.''

Yabancı dil sınavı tek oturumda 

Saraç, yabancı dil sınavının ise aynı hafta sonu Pazar günü tek oturumda gerçekleştirileceğini ve soru sayısının 80 olacağını kaydetti.

Başarı sıralaması şartına devam

Önlisans programlarında Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınacağını belirten Saraç, “Temel Yeterlilik Puanı Türkçe testi yüzde 50 ve Temel Matematik testi yüzde 50’den oluşmaktadır. Lisans programlarında ise; dört puan türü Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, ve Dil esas alınmaktadır. Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi yüzde 40 olacaktır. Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına aynen devam edilecektir” dedi.

Özel yetenekle öğrenci alan programlar

Öte yandan özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanının bu yıl da aynı tutulduğunu ifade eden Saraç, “Temel Yeterlilikler Testi’ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebileceklerdir” diye konuştu.

Saraç, Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında da herhangi bir değişikliğe gidilmediğini ifade ederek yerleştirme puanlarına etkisinin geçen seneki gibi aynı oranda olacağını, meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına ve engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edileceğini belirtti. 

“Temel Yeterlilikleri zemini sağlam olduğunu ispatı halinde ikinci yıl, aday bu puanını kafi görüyor ise o sınava girmeyebilir, önceki yıl aldığı puanı kullanabilir. Bu sınav stresinin azaltıcı çok önemli bir karar. Biz mümkün olduğunda her alt bileşende, sınav süresinden soru sayısına kadar ve sınavın hangi hafta sonunda yapılacağına kadar hepsinde dikkate aldığımız faktörlerden birisi de öğrencimizin konforlu bir sınav süreci yaşaması. Öğrenci kendisini denemek istiyorsa sınava girer. Ama girdiği takdirde ne olacak sorusu gündeme gelir. Daha düşük bir puan aldıysa istediği puan ile müracaat eder. Mümkün olduğunda sistemi rahatlatan ebeveynleri rahatlatan bir sistem getiriyoruz.”

''Mükemmel sistem yok'' 

Prof. Dr. Saraç, çoklu oturum sistemine ‘öğrencilerin tek gün sınav stresi’ kaygısının giderilmesi için geçildiğini ancak yeni sistemle sınavların yeniden tek gün uygulamayla konulmasının benzer sıkıntıları doğurup doğurmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Lise sondaki çocuklarımıza birinci sınavdan sonra o sınavdaki başarı durumlarına bağlı olarak bütünü ile derslerini bırakmaları söz konusu oldu. Bu geri bildirimler bu kararı almamızda etkili oldu. Biz yine sınavı gevşeterek, yayarak gün içerisine, ilk aşamasını daha kısa tutarak gerçekleştiriyoruz. Tabi ki dünya üzerinde en mükemmel sistem diye bir sistem yok. Yükseköğretim dinamik. Üniversitelerin önündeki öğrencilerimizin beklentileri ve birikimleri yıldan yıla değişiyor. Bütün bu değişkenler dikkate alındı ve bu sistem o şekilde kurgulandı.”

15 dakika kuralı

Sınavın başlama saatinde 15 dakika kuralının anımsatılması üzerine ise Prof. Dr. Saraç, “Bu sınavın usul ve esasları değil uygulanmasıyla alakalı bir husus. ÖSYM başkanımızla bu hususu da masaya yatırdık. Zannedersem geçen seneki yaşanılan o sıkıntı durumların örnekleri bu sene yaşanmayacak veya daha asgari bir düzeyde yaşanacak. Bir takım güvenlik endişeleri var, bunu dikkate almak durumundayız. Ama bu güvenlik endişesiyle sınav konforu arasında bir denge tutturmamız lazım. Sınavın başlama saati ayrı bir husus, sınavın başladıktan sonraki gelişen olumsuzlukları doğuran örnekler farklı bir husus. İkinci hususta bir iyileştirme olacak” diye konuştu.

''Matematikte temel bilgilerin sorgulanması önemli''

Yeni sınav sisteminin hazırlıkları sürecinde örnek alınan bir sistemin olup olmadığının sorulması üzerine Saraç, temel yeterlilikler sınavının iki ana ayağının olması konusunun dünyadaki en yaygın kullanılan sistemlerle benzerlikler gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Saraç, “Türkçe dil hakimiyeti, onu kullanma, okuduğunu anlama ve kavrama, muhakeme, bunları sorgulama burada ön planda. Matematikte de lisedeki ileri matematik konuları değil, daha temel bilgilerin sorgulanması önemli. Hatta bütün eğitim sistemiz de bütün konular önemli olmakla öne çıkarılmasında yarar vardır diye düşünüyoruz, birincisi ana dili yetkin bir şekilde kullanma. Bir de bütün bilimlerin temeli olan matematikteki yetkinlik. Üniversiteye yerleşmek, 4 yıllık programlara yerleşmek, temel yeterlilik ve yetkinliklere sahip olunmakla sınırlı değil, lise düzeyindeki bütün derslerin de sorgulanması. Oradaki müfredatın esas alınması da önemli burada” dedi.

Yetenek sınavının birinci aşama sınav ile karıştırılmamasını isteyen Prof. Dr. Saraç, bu sınavda temel yeterliliklerin değerlendirileceğini belirtti.

''Yeni sistemi bir ay içinde toparladık, diye anlaşılmasın'' 

Mevcut sınav sisteminde sözelden eşit ağırlığa doğru bir kaymanın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Saraç, ''Bu getirdiğimiz sistemde matematiksel düşünme, sözel puan olarak girilecek programlar içinde önemli. Bu temel yeterlilikte matematiğin yer alması diğer bütün programlar içinde bir katkısının, payının bir ölçüde artması anlamına geleceği için bu türdeki talepleri de karşılayacaktır. Bizim bu sistemi bir ay içerisinde toparladığımız anlamında anlaşılmaması lazım. Bir ay önceki açıklamamız da bir yıldır geçen senelerdeki veriler, şikayetler, talepler hepsi değerlendirildi. Uzmanlar tarafından etraflıca irdelendi. Netice olarak da bu sistemi kurguladık'' dedi.

Baraj öğrencinin kanaatine bırakıldı 

Yeni sistemle sınavın ilk ve ikinci oturumunun aynı gün olması nedeniyle baraj puanının nasıl hesaplanacağının sorulması üzerine ise Saraç, şu yanıtı verdi:

“Öğrenci eğer 150’yi aldığına kanaat getirirse ki çok aşılması zor baraj değil o ikinci oturama girmeyebilir. Kendisi karar verebilir. Ama o kanaatinin aksine o düşük ise puanı hesaplanmaz. Bir testi cevaplandırırken belli bir net aranıyor. Ama öğrenci ‘acaba ben o neti sağladım ki hepsini yapayım’, böyle bir düşüncesinin de olmaması icap ediyor.”

Son Güncelleme: 12.10.2017 17:06
Anahtar Kelimeler:
YökTeogYekta Saraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.